Genel Bilgi

İlk ismiyle Koç Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme (APG) Direktörlüğü, 2009 yılında Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak kuruldu. Direktörlüğümüzün faaliyetleri sonucunda özel sektör ile yapılan işbirliklerinin artması ile birlikte, üretilen teknolojilerin ticarileştirilmesi ve buna bağlı olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin yönetimi gündeme geldi.

2013 yılında TÜBİTAK tarafından 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen 10 Üniversite arasına girdik. 2013 yılı başından itibaren yeni bir yapılanmaya giderek üniversite-sanayi işbirliği, teknoloji transferi ve girişimcilik alanındaki çalışmalara ağırlık verdik. Bu dönemeçle birlikte ismimizi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü olarak değiştirdik.

Ulusal ekosistemdeki yaygın kullanımla, “Koç Üniversitesi TTO” olarak da anılıyoruz.

Vizyonumuz

Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden olan Koç Üniversitesi’ni teknoloji transferinde lider üniversite yapmayı hedefliyoruz. Üniversite bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçları ticarileştirerek ülke ve bölge ekonomisinin katma değeri yüksek ürünler üretmesine ve rekabet üstünlüğü sağlamasına katkı sağlayan önemli kuruluşlar arasında yer almak istiyoruz. Bu vizyon dahilinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarla ülke çapında teknoloji transferi kültürünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Misyonumuz

Araştırmacılarımızın ve paydaşlarımızın fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, destek mekanizmaları ve araştırma imkanları konusundaki farkındalığını arttırmak ve bu yönde politikalar geliştirmek

Üniversite bünyesinde elde edilen araştırma sonuçlarının sanayiye entegre edilmesini sağlamak

Özel sektör ile ortak yeni projelerin geliştirilmesi ve uzun süreli işbirliklerinin oluşturulmasında köprü görevi üstlenmek

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası destek fonlarından azami ölçüde yararlanmasını sağlamak

Öğrencileri, öğretim üyelerini ve araştırmacıları girişimcilik konusunda desteklemek, motive etmek ve onlara bu konuda gerekli ortamı sağlamak

Fikri ve sınai mülkiyet haklarının paydaşlarımız ve üniversitemiz açısından etkin bir şekilde yönetimini sağlamak

Girişimciliği teşvik etmek ve şirketleşme yolunda gerekli kaynakları ve danışmanlığı erişilebilir hale getirmek.