Genel Bilgi

İlk ismiyle Koç Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme (APG) Direktörlüğü, 2009 yılında Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak kuruldu. Direktörlüğümüzün faaliyetleri sonucunda özel sektör ile yapılan işbirliklerinin artması ile birlikte, üretilen teknolojilerin ticarileştirilmesi ve buna bağlı olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin yönetimi gündeme geldi.

2013 yılında TÜBİTAK tarafından 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen 10 Üniversite arasına girdik. 2022 yılında ise yeniden yapılanmaya giderek Teknoloji Transferi Ofisi Direktörlüğü olarak üniversitemizde halen yürütülmekte olan ve Sponsorlu Araştırmalar Ofisi Direktörlüğünün geliştireceği yeni araştırma projelerinin sözleşme aşamasından başarıyla tamamlanmasına kadar geçen hayat döngüsü içerisindeki tüm proje yönetimi, finans, raporlama, fikri mülkiyet hakları ve lisanslanması ile ilgili süreçlerde öğretim üyelerimize destek vermek üzere konumlandık.

 Vizyonumuz

Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden olan Koç Üniversitesi’ni teknoloji transferinde lider üniversite yapmayı hedefliyoruz. Üniversite bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçları ticarileştirerek ülke ve bölge ekonomisinin katma değeri yüksek ürünler üretmesine ve rekabet üstünlüğü sağlamasına katkı sağlayan önemli kuruluşlar arasında yer almak istiyoruz. Bu vizyon dahilinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarla ülke çapında teknoloji transferi kültürünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz.