Buluşçular İçin

APGTTD, Koç Üniversitesi Laboratuvarlarından çıkan buluşların patent veya diğer fikri mülkiyet hakları çerçevesinde korunması ve ticarileştirilmesi için çalışan bir arayüzdür. APGTTD, ticari potansiyeli olan bilimsel çıktıların maddi bir değere dönüştürülmesini sağlayarak Üniversite’de ortaya çıkan öncül, erken aşama teknolojilerin toplumun kullanımına açılmasına ve aynı zamanda Üniversiteye ve buluşçuya maddi katkı sağlamasına yardımcı olur. Bu çerçevede desteğe ihtiyacınız olan her konuda bizlere ulaşabilirsiniz: Pelin Gündoğdu (pgundogdu@ku.edu.tr, 1196)

Buluş Bildirimi Süreçleri

Neden Buluş bildirimi yapayım?

Eğer başarılı bir ticarileştirme faaliyeti gerçekleşirse, kişisel gelir elde etmek ve sanayi ortaklarıyla yürütülecek projelere olanak sağlamak yanında teknolojinin topluma kazandırılmasıyla gelen prestij de söz konusu olacaktır. Buluş bildirimi yapmak, buluşunuzu koruma altına almanın ilk adımıdır. Buluş Bildirim formları ilk olarak APGTTD çalışanları tarafından hem ticari hem de koruma metodolojisi açısından değerlendirmeye alınır ve bu süreçte İnventram ile birlikte çalışarak ilgili teknoloji için ticarileştirme stratejisi belirlenir.

Nasıl Buluş Bildirimi yapabilirim?

Buluş Bildirim formunu eksiksiz olarak doldurup bizlere ulaştırabilirsiniz. Buluş bildirimi, üniversite bünyesinde, üniversitede görevli olduğunuz konu üzerinde, üniversitenin kaynakları, olanakları kullanarak gerçekleştirdiğiniz buluşunuzun detaylı olarak teknoloji transferi ofisine açıklamanızı kolaylaştıran bir formdur. Forma bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Hak sahipliği / Başvuru sahibi kimdir?

Koç Üniversitesi bünyesinde, üniversite olanakları kullanılarak, üniversite çalışanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından ortaya çıkarılan buluşlar üzerindeki tüm haklar Koç Üniversitesi’ne aittir.

Buluş bildirimini ne zaman yapmalıyım?

Buluş bildirimi, üçüncü kişilere buluşla ilgili yazılı veya sözlü herhangi bir açıklama yapılmadan önce yapılmalıdır. Üçüncü kişilere açıklama, konferans veya herhangi bir toplantıya katılım, bir makale veya poster yayınlanması, sunum şeklinde yazılı, sözlü, görsel tüm açıklamaları kapsamaktadır.

Buluşçular kimlerdir?

Buluşçu, buluşun esas unsurunu içeren fikrin sahibidir. Buluş konusu olan fikir üzerinde çalışılırken gerçekleştirilen prototip çalışmalarını ve deneyleri yapan, teknik resimleri çizen kişilerin buluş faaliyetinden bağımsız olarak değerlendirilmeleri gerekmektedir. APGTTD, buluşçuların ve katkı oranlarının belirlenmesi konusunda aktif bir rol oynayamaz, buluş bildirim formunda yapılan beyan esas alınarak buluşçular belirlenir.

Patent Başvuru Süreçleri

Buluş bildirim formları APGTTD’ye ulaştıktan sonra, ofisimiz buluşu buluşçu ile yakın temas halinde kalarak patentlenebilirlik kriterleri çerçevesinde değerlendirir, nihai karar Patent Kurulu tarafından verilir. Bu karar ile buluşun ticari potansiyeli göz önünde bulundurularak bir koruma stratejisi belirlenir ve patent başvuru süreci başlatılır. Patent başvurusu, koruma stratejisi doğrultusunda ulusal başvuru (TR) ya da uluslararası başvuru (PCT) şeklinde yapılır. Patent başvuru dokümanı buluşçuların da desteği alınarak en kapsamlı koruma kapsamı hedeflenerek oluşturulur ve en kısa zamanda başvurunun yapılması ve buluşçunun yayın serbestisini bir an önce kazanması hedeflenir. Başvuru sürecinin çeşitli dönemlerinde buluş hem ticari potansiyel hem de teknik açıdan değerlendirilir ve patent/patent başvuru süreci ile ilgili ülke seçimi, korumanın devamı, araştırma raporunun değerlendirilmesi, koruma kapsamının revizyonu vs gibi kararlara yön verilir.

Lisanslama Süreçleri

 • “Teknoloji Transferi” süreci, Ticari Potansiyeli olan fikirlerin/buluşların “Fikri Mülkiyet” olarak korunmasıyla başlar.
 • Patent Koruması: Öncelikle “Ticari Değer”e dönüştürebileceğimize inanılan buluşlara patent koruması alınır. (Burada teknolojinin erken bir aşamada olmasının bir önemi yok / potansiyeli olması yeterli)
 • Patent Portföyü Oluşturulması ve Yönetimi: Patent Başvurusu gerçekleşen teknolojiler bir portföy olarak ele alınır – o şekilde yönetilir (Center of Excellence Creation)
 • Ticari paydaşların bulunması: Bu süreçte, Koç Üniversitesi’nin stratejik ortağı İnventram’ın da katkılarıyla söz konusu teknolojiler ile ilgili oyuncular araştırılır ve ticarileştirme stratejisi doğrultusunda aktif olarak ticari paydaş arayışına girilir. Bu süreç sonrasında, eğer teknoloji, başarılı bir şekilde ticarileşirse, APGTTD lisans geliri Üniversitenin standart paylaşım politikası doğrultusunda gelir dağıtımı yapılır.
 • Teknolojinin pazara transferi: FM koruma altına alındıktan sonra (ki bu genelde patent başvurusu şeklinde) ilgili teknolojinin ticarileştirilmesi için en uygun yol, yine İnventram ile birlikte belirlenir:
  • Teknoloji Lisanslama: Ticari bir kurum ile lisans sözleşmesi…
  • Start-up Firma / Girişimcilik: FM bazlı start-up firma
  • Ortak Geliştirme Faaliyetleri: Buluşçu / ticari ortak bir sözleşme ile geliştirme faaliyeti.

Dosyalar