Araştırma Destek Hizmetleri

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD) iş dünyası ve akademik dünya işbirliklerine destek verir; üniversite dışından destek alan projeleri yönetir; araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine aracılık eder; araştırmacıların patent, şirketleşme, teknoloji transferi konularındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olur. APGTTD, öğretim üyelerine projelerin yaşam eğrisi boyunca destek sağlar.

Proje fonlanmadan önce verilen hizmetler:

  • Olası fon mekanizmalarının ve kaynaklarının tespiti
  • Proje önerilerinin hazırlanmasına destek
  • Proje müzakerelerinde ön hazırlık, sözleşme/protokol hazırlığı desteği

Proje fonlandıktan sonra verilen hizmetler:

  • Proje gelir ve harcamalarının muhasebeleştirilmesi ve bütçesinin takibi
  • Talep edilen finansal raporların hazırlanıp, fon sağlayıcı kuruluşlara sunulması
  • Proje kapanışlarında ve mutabakatlarında araştırmacıların talep edebilecekleri diğer desteklerin verilmesi