Genel Bilgi

Koç Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme (APG) Direktörlüğü, 2009 yılında Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı olarak kuruldu. Direktörlüğümüzün faaliyetleri sonucunda özel sektör ile yapılan işbirliklerinin artması ile birlikte, üretilen teknolojilerin ticarileştirilmesi ve buna bağlı olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin yönetimi gündeme geldi.

2013 yılında TÜBİTAK tarafından Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen 10 Üniversite arasına girdik. 2013 yılı başından itibaren yeni bir yapılanmaya giderek teknoloji transferi çalışmalarına ağırlık verdik.

Vizyonumuz

Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden olan Koç Üniversitesi’ni teknoloji transferinde lider üniversite yapmayı hedefliyoruz. Üniversite bünyesinde yürütülen araştırmalardan elde edilen sonuçları ticarileştirerek ülke ve bölge ekonomisinin katma değeri yüksek ürünler üretmesine ve rekabet üstünlüğü sağlamasına katkı sağlayan önemli kuruluşlar arasında yer almak istiyoruz. Bu vizyon dahilinde gerçekleştireceğimiz çalışmalarla ülke çapında teknoloji transferi kültürünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına da katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Misyonumuz

  • Araştırmacılarımızın ve paydaşlarımızın fikri ve sınai mülkiyet hakları, teknoloji transferi, destek mekanizmaları ve araştırma imkanları konusundaki farkındalığını arttırmak ve bu yönde politikalar geliştirmek
  • Üniversite bünyesinde elde edilen araştırma sonuçlarının sanayiye entegre edilmesini sağlamak
  • Özel sektör ile ortak yeni projelerin geliştirilmesi ve uzun süreli işbirliklerinin oluşturulmasında köprü görevi üstlenmek
  • Üniversitemizin ulusal ve uluslararası destek fonlarından azami ölçüde yararlanmasını sağlamak
  • Öğrencileri, öğretim üyelerini ve araştırmacıları girişimcilik konusunda desteklemek, motive etmek ve onlara bu konuda gerekli ortamı sağlamak
  • Fikri ve sınai mülkiyet haklarının paydaşlarımız ve üniversitemiz açısından etkin bir şekilde yönetimini sağlamak
  • Girişimciliği teşvik etmek ve şirketleşme yolunda gerekli kaynakları ve danışmanlığı erişilebilir hale getirmek.