Proje Başvuru Süreci

Bir proje fikriniz mi var?

Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlü ğünün fon imkanları ile iligili haberlerini takip edin.

Başvuru için uygun bir
çağrı mevcut mu?

Uygun bir çağrı bulmak için uzmanlığından fayfalanmak üzere APGD’ye başvurun.

Çağrı hedefleri nelerdir?
Bu çağrı için uygun musunuz?

Bu çağrıya özgü kurallar için başvuru yönergesini okuyun.

Bu fona başvurma niyetinizi APGD ile paylaşın.

Çağrıya uygun şekilde proje teklifinizi hazırlayın ve APGD ile iletişimde olun..

Aşağıdakilere ihtiyacınız olursa APGD’ye danışın:

  • Etik Kurul Onayı
  • Ev Sahibi Kurum Destek Yazısı
  • Fikri Mülkiyet Hakları Hakkında Yasal Destek
  • Şahıs Güvenlik Belgesi

Proje teklifiniz hazır olduğunda, son başvuru tarihinden 20 gün önce proje başvurunuzu APGD ile paylaşın.

APGD’den geri bildirim almak gerekirse proje teklifinizde değişiklik yapın.

Başvuru işlemi için yardıma ihtiyacınız var mı?

Elektronik başvuru sırasında teknik problemler yaşanabileceğinden, son başvuru zamanından yeterince önce başvurmaya özen gösterin.

Proje teklifinizi son başvuru tarihinden önce gönderin.

Proje teklifinizin son halini APGD ile paylaşın.

Projenizin başarılı şekilde teslim edildiğine dair sponsordan e-posta aldınız mı?

Fon sağlayan kuruluşa doğrudan mail gönderin ve APGD’yi bilgilendirin.

Bu postayı APGD ile paylaşın

Sponsor kuruluştan olumlu geri bildirim
aldınız mı?

Değerlendiriciden gelen geri bildirimleri dikkate alarak proje teklifinizi gelecek çağrılar için güçlendirn.

Tebrikler !

Proje süreci sözleşmesini başlatmak üzere APGD ile temasa geçin.