Teknoloji Transferi

Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD) Koç Üniversitesi bünyesinde ortaya çıkan teknolojilerin ve bilginin toplumun kullanımına aktarılması aşamasındaki süreçlerin tümüne destek olmayı amaçlamaktadır. APGTTD teknolojilerin ticari potansiyelinin değerlendirilmesi, uygun olan durumlarda tescil mekanizmaları ile korunması ve transfer süreçlerinin takip edilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Bu sorumluluk kapsamında APGTTD, buluşçular ile birebir temas kurarak ortaya çıkması muhtemel buluşların bildirilmesine yardımcı olmakta, patent ön araştırmalarının yapılması, patent başvuru öncesi tarifnamelerin hazırlanması ve tüm tescil sürecini yürütmekte ve Koç Üniversitesi bünyesinde ortaya çıkarılan teknolojilerin fikri mülkiyet hakları çerçevesinde en kapsamlı şekilde korunmasını sağlamaktadır. Aynı paralelde stratejik ortağımız olan Inventram ile potansiyel pazarların belirlenmesi, lisans anlaşmalarının oluşturulması, müzakere süreçlerinin yürütülmesi ve uygulanmasından sorumludur.

Koç Üniversitesi’nde Teknoloji Transferinin Temel hedefleri

Teknoloji transferinde hedefimiz…

  • Teknoloji transfer faaliyetleri ile toplumun gelişmesinde olumlu bir katkıda bulunabilmek
  • Koç Üniversitesi teknolojilerinin ekonomiye kazandırılması
  • Teknoloji Transferi aracılığıyla Koç Üniversitesine kaynak sağlanması

Teknolojinin Sanayi ile Buluşturulması

Teknoloji transferi, özellikle fikri mülkiyete dayalı bilginin, bu bilgiye sahip olmayan üçüncü kişilere sağlıklı bir şekilde aktarılarak kamunun faydasına sunulmasıdır. Günümüzde, bilgiye sahip olan kişinin, o bilgiye sahip olmayan kurum veya kişilere bilgisini doğru bir şekilde aktarabilmesine yardımcı olan kuruluşlar teknoloji transferi ofisleridir. Teknoloji transferi sayesinde sadece bilgi değil, bilgi ile birlikte kurum kültürleri de transfer edilmektedir. Teknoloji transferi ilk anda iki kurum arasında büyük bir gizlilik içinde bilginin paylaşımı olarak görünse de bu süreç sonunda kamunun önemli ölçüde faydalanımı söz konusudur.