TÜBİTAK Destekleri

Değerli araştırmacılarımız,

APGTTD olarak, sözleşmeleri TÜBİTAK ile Koç Üniversitesi arasında imzalanan tüm programlarda başvuruların hazırlık aşamasında ve desteklenen başvuruların yürütme aşamasında destek veriyoruz. TÜBİTAK BİDEB altındaki burs programları kişilere doğrudan ödendiği için, APGTTD sorumluluk sahasına girmemektedir. Aşağıdaki destekler hakkındaki ayrıntılı bilgilere, destek isimlerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TÜBİTAK destekleri ile ilgili arkadaşlarımız: Aşkım DemiryürekNazlı Baskan

***

ARDEB Ulusal ve Uluslararası Akademik Ar-Ge Destekleri
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı
1002 - Hızlı Destek Programı
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destekleme Programı
1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı 
3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
3501 - Kariyer Geliştirme Programı
İkili Proje Destekleri
COST  (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)
ERA-NET

 

TEYDEB Ulusal ve Uluslararası Sanayi Ar-Ge Destekleri
1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 

Girişimcilik Destekleri
2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı
2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.

 

Etkinlik Destekleri
2229 - Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı
2237 - Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı
2223-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği
2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
2223-D - İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği
2224-A - Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı
2231 - TÜBİTAK - Lindau Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği P.
2224-B - Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği
Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Seyahat Desteği
ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Destekleri

 

Bilim ve Toplum Proje Destekleri
5001 - Akademik e-Kitap Çağrısı
5002 - Akademik e-Ders Çağrısı
4003 - Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları
4006 - TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

 

BİDEB?