Üniversite-Sanayi Araştırma İşbirlikleri

APGTTD Koç Üniversitesi ile sanayi kuruluşları arasında araştırma işbirliklerinin kurulması konusunda bir köprü görevi üstlenmektedir. APGTTD olarak ana odaklarımızdan biri Koç Üniversitesi ile özel sektör arasında verimli, sistematik ve uzun vadeli işbirlikleri kurmaya yönelik çalışmalar yürütmek ve bu çalışmalar sonrasında hayata geçen projelere uzmanlık konularımızda destek vermektir. Bu amaçla sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarını tespit ederek bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik araştırmalar yapabilecek araştırmacılarla eşleştirme çalışmaları yapmaktayız.

Ekibimiz her bir projenin kendine özel koşullarını değerlendirerek en uygun işbirliği modelinin belirlenmesinde proje paydaşlarına destek olmaktadır. Sanayi kuruluşlarının doğrudan fon sağladığı kontratlı ARGE projelerinde koordinasyon, sözleşme müzakeresi ve projenin finansal yönetimi destek sağladığımız başlıca konulardır. Ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarından faydalanılan işbirliği projelerinde bunların yanı sıra proje başvurusunun sunulması konusunda da proje paydaşlarına destek sağlanmaktadır.