Üniversite - Sanayi İşbirlikleri

Üniversitemizde araştırma temelli Üniversite Sanayi İşbirlikleri Araştırma Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD) tarafından yürütülmektedir.

Araştırma temelli işbirliklerine bakış açımız iki tarafın da yetkinliklerinden sinerji yaratarak, uzun vadeli, katma değer yaratacak işbirlikleri kurmaktır. Hedefimiz üniversitede üretilen teknolojilerin ticarileştirilerek topluma aktarılması ve araştırma temelli, katma değeri yüksek ürünlerle bilgi odaklı kalkınmaya destek olmak ve ülke ekonomisinin daha rekabetçi bir ekonomi olarak dünya çapında yarışmasına katkı sağlamaktır.

Sanayiyle yapılan işbirlikleri sayesinde üniversite sanayinin ihtiyaçlarını daha iyi analiz edebilecek; sanayi de üniversitede orta-uzun vadeye yayılan araştırma sonuçlarını gelecekteki teknolojileri geliştirme amaçlı kullanabilecektir.

Türkiye’nin öncü araştırma üniversitelerinden olan Koç Üniversitesi’nin güçlü araştırma altyapısı ve seçkin öğretim üyeleriyle sunduğu işbirliği fırsatları için bizimle temasa geçebilirsiniz.