Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar

Koç Üniversitesi’nde bulunan çok sayıda araştırma merkezi ve laboratuvar evrensel bilim literatürüne katkı yapacak çalışmalar yürütmektedir. Üniversitede öğrenim gören lisans öğrencileri, lisansüstü programlarda okuyan öğrenciler ve hatta yaz okulu programları ile lise öğrencileri; araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda yürütülen çalışmalara katkı yapabilmektedir.

Koç Üniversitesi sahip olduğu araştırma altyapısını sanayi kuruluşlarının da kullanımına sunmaktadır. APGTTD bu konuda sanayi kuruluşlarından gelen soruların taleplerin iletilebileceği irtibat noktalarından biridir.

Bazı önemli araştırma merkezleri aşağıdaki gibidir (ayrıca ilgili sayfasına bakınız):

Koç Üniversitesi Yüzey Teknolojileri Araştırma Merkezi (KUYTAM)

Koç Üniversitesi ve Kalkınma Bakanlığı desteği ile 2010 yılında kurulmuştur. Yüzey bilimi ve teknolojisi alanında ülkemizde uzmanlaşan ilk merkez olma özelliğini taşımaktadır.

KUYTAM, yüzey etkileşimleri, yüzey özelliklerinin optimizasyonu ve yüzey özellikleri gelişmiş inovatif ürünler geliştirmeyi hedeflemektedir.  Merkezde, 30’dan fazla cihaz bulunmaktadır. Bunlar arasında Tarama Elektron Mikroskobu (SEM), X-Ray Spektrometreleri, Raman Mikroskobu, Ultra Hızı Laser Spektrometre gibi cihazlar bulunmaktadır.

Fen Bilimleri, Mühendislik, Tıp Fakültesi, Sosyal Bilimler gibi geniş bir yelpazede ortak çalışma fırsatı sunan merkezde; Yüzey Kimyası, Yüzey Fiziği, Yüzey Mühendisliği alanında çalışmalar yürütülmektedir.

Koç Üniversitesi Tüpraş Araştırma Merkezi (KÜTEM)

Tüpraş’ın sağladığı fon ile 2012 yılından bu yana Koç Üniversitesi’nde faaliyet gösteren enerji çalışmaları odaklı bir araştırma merkezidir. Merkezde, Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakült& Ekonomi fakültelerinden yaklaşık 30 akademik personel çalışmalar yürütmektedir.  Merkez çalışmaları özellikle fosil yakıtlar, biyo-yakıtlar ve güneş yakıtları odağında yürütülmektedir.

Koç Üniversitesi ve Arçelik A.Ş. ortaklığı ile 2015 yılında kurulmuştur. Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin üretim kapasitesini, üretim kalitesini ve uluslararası rekabet gücünü arttıracak araştırma çıktıları elde etmeyi hedeflemektedir.

Koç Üniversitesi – Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUAR)

KUAR Merkezi’nde Artırılmış Gerçeklik, Oyun Tasarımı, Etkileşimli Tasarım, Giyilebilir Teknoloji ve Moda, Endüstriyel Tasarım, Kullanıcı Deneyimi vb. alanlarda birçok proje geliştirilmektedir.

Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi (KUTTAM)

Biyomedikal cihaz üretimi konusunda ileri seviyede bilimsel araştırmalar yapmak ve Türkiye’de katma değeri yüksek, son teknoloji ürünü tıbbi cihazların ve yenilikçi ürünlerin üretimi konusunda üniversite-sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkarmak amacı ile kurulmuştur.

Temel bilimler ve uygulamalı bilimler alanlarında dünya çapında yetkinliklerini kanıtlamış olan Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Sosyal Bilimler alanında çalışan akademisyenler, KUTTAM çatısı altında birlikte faaliyet göstermekte ve katma değeri yüksek, son teknoloji ürünü tıbbi cihazların ve yenileşimci (inovatif) ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

KUTTAM bünyesinde, Moleküler Tıp, Hücresel ve Moleküler Görüntüleme, Omiks, Biyomekanik ve Dayanıklılık, Nano Ölçekli Prototip, Hareket Analizi ve Kognisyon, Deney Hayvanları vb. konularda geniş bir laboratuvar imkanı mevcuttur.

Koç Üniversitesi Bor Tabanlı Malzemeler ve İleri Teknoloji Kimyasallar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KABAM)

Koç Üniversitesi bünyesinde 2017 yılı Ağustos ayında AKKİM destekli akademi ve sanayi işbirliği ile ihtiyaç öncelikli malzemeler üzerine bilimsel çalışmaların yürütülmesi amaçlı kurulmuştur.  Temelde bor ve bileşiklerinden oluşan ileri teknoloji malzemelerine odaklanılarak araştırma-geliştirme, ürün geliştirme, üretim tekniklerinin belirlenmesi yönünde çalışmalar yürütülür.

Akademik anlamda ise ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen bilimsel çalışmalar yayın, sunum, çalıştay benzeri yöntemlerle paylaşılır.  Alanlarında tecrübeli bilim insanlarının yetiştirilmesiyle akademik ve endüstriyel çalışan kadroları zenginleştirilir. 2017 yılında merkezde 14 araştırmacı görev almakta ve çalışmaktadır.

KABAM 3 ana çalışma grubundan oluşmaktadır:

  • Bor Tabanlı Kimyasal Bileşikler,
  • Enerjik Malzemeler ve Bor Tabanlı Piller,
  • İleri Teknoloji Kimyasallar ve Seramikler

Koç Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve Temiz Oda

Merkezi Lab ve Temiz Oda üniversitemizin son yıllarda yapmış olduğu en kapsamlı Ar-Ge yatırımıdır. Merkezi Lab en güncel, en gelişmiş ölçüm ve tasarım cihazları ile donatılmış olup sadece bu laboratuvarın alt yapı maliyeti 8.5 Milyon Avro olmuştur.

Koç Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Klasik ve moleküler mikrobiyoloji çalışmalarına yönelik altyapıyla donatılmıştır.Mikropların moleküler özelliklerine dayanarak enfeksiyon kaynaklarını belirlemek, DNA analizleri ile mikrobun tipini kesinleştirmek,özel kültür yöntemleriyle mikropları üretmek ve araştırmalar yapmak olanakları mevcuttur. (Füsun Can, Önder Ergönül)

Koç Üniversitesi Optik Mikrosistem Laboratuvarı

Bu laboratuvarda yapılan çalışmalar temel olarak katma değeri yüksek teknolojik ürünleri hedeflemekte olup bazı çalışmalardan örnekler şu şekildedir:

  • Holografik AR/VR ekranlar
  • Kafaya monte projektör ve görme sistemleri
  • Taşınabilir medikal tanı sistemleri
  • Parkinson için girişimsel olmayan beyin simülatörü
  • Nano-etiketleme ve optik algılayıcılar
  • MEMS tarayıcılar, 2D/3D ekranlar, Termal görüntüleme

Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi

Merkezin çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

İleri Üretim: Hassas Sistem Dizaynı ve Analizi, Yüksek Hassasiyetli İleri Üretim, Mikro ve Makro Üretim, İleri Mühendislik Malzemeleri, Proses Modelleme ve Optimizasyon,  Mühendislik Malzemelerinin Laser ile İşlenmesi, Katmanlı Üretim, Bilgisayar Destekli Üretim (CAD-CAE-CAM)

Mekatronik ve Otomasyon: Proses Otomasyonu, Açık Mimari Kontrol Sistemi Geliştirilmesi, CNC, Endüstriyel Robotik Sistemler

Medikal Sistemler / Bio – Medikal Mühendislik: Yapay Organ Geliştirilmesi, Kalp Pompası, İnsan Omurgası Modellemesi ve İmplant Geliştirme, Biyomekanik, Ortopedik İmplant Geliştirme, Biyo Üretim ve Doku Mühendisliği


Koç Üniversitesi’ndeki diğer laboratuvarları incelemek için, buraya tıklayın.

Akademik Kadro

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ:

FEN FAKÜLTESİ: 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ:

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ:

TIP FAKÜLTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ