Araştırma Destek Hizmetleri

Teknoloji Transferi Ofisi Direktörlüğü (TTO) dış destekli araştırma ve inovasyon programlarıyla ilgili uygulama aşamasında hizmetler verir. Araştırmacıların araştırma kaynağı ihtiyaçlarını dinlemekle başlayan destek süreci, fonlanan bir çalışmanın süresi boyunca verilen proje yönetim hizmetleriyle devam eder. 

Proje Yönetim Hizmetleri

Proje sözleşmesi başladıktan sonra yaptıklarımız: 

Proje gelir ve harcamalarının takibi 

Talep edilen finansal raporların hazırlanıp, fon sağlayıcı kuruluşlara sunulması 

Proje kapanışlarında ve mutabakatlarında araştırmacıların talep edebilecekleri diğer desteklerin verilmesi

Bağlantı kişileri: 

Uluslarası programlar ve TÜBİTAK harici fonlar, uygulama ve finans desteği: Meltem İşanlar, Mukadder Ezel Yılmaz, Begüm Aktaş 

TÜBİTAK alanı:  Elif Naz Acar, Ceyda Acicbe

Üniversite ve Sanayi İşbirliği: Begüm Aktaş 

Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri 

TTO olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi için buluş bildirim ve patent başvuru sayılarını arttırmaya yönelik hizmetler sağlıyor ve bu konularda araştırmacılara rehberlik edebilecek arayüzler geliştiriyoruz. Nihai hedefimiz hem Üniversite içinde hem de paydaşlarımızla yürüttüğümüz projelerde elde edilen buluşlar üzerindeki hakların, lisanslama faaliyetlerinin ve bu süreçlere bağlı olarak elde edilecek gelirlerin etkin yönetimini sağlamak.

Temel hizmetlerimiz:

  • Buluşların ticarileştirilmesi için gerekli yöntemlerinin tanımlanması ve bu yöntemlerin izlenmesinde buluş sahiplerine rehberlik ve danışmanlık yapılması
  • Üniversite içindeki ve dışındaki bütün paydaşlarımızın FSMH yönetimi konusunda bilgilendirilmesi ve farkındalıklarının arttırılması
  • Gerekli altyapıları oluşturularak buluşların etkin bir şekilde değerlendirilmesi
  • Buluş sahipleri ile yenilikçi buluşların ortaya çıkmasına destek verecek sanayi kuruluşları ve bu buluşları lisanslayabilecek firmaların bir araya getirilmesi
  • Lisanslama yapacak olan firmalarla ilişkilerin yürütülmesi

Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri : Pelin Gündoğdu

Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri

Araştırma, proje geliştirme, sanayi işbirlikleri, fikri ve sınai hakların yönetimi konularında yapılan çalışmaların nihai hedefi yenilikçi fikirlerin ve projelerin hayata geçirilmesi, şirketleşmesi ve topluma katkı sağlayan bir yapıya bürünmesidir. Bunun için araştırmanın merkezi olan Üniversitelerde şirketleşme ve girişimciliğin teşvik edilmesi ve bu yönde çalışmaları olan öğrencilerin ve araştırmacıların desteklenmesi gerekir.

Koç Üniversitesi, öğrencilerine ve araştırmacılarına bu destek ve teşviki sağlıyor. İlgili tüm destekler ve faaliyetler, Koç Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KWORKS) tarafından koordine ediliyor.