Araştırma Destek Hizmetleri

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD) dış destekli araştırma ve inovasyon programlarıyla ilgili “başvuru aşaması” ve “uygulama aşaması” diye ayırabileceğimiz iki boyutta hizmetler verir. Araştırmacıların araştırma kaynağı ihtiyaçlarını dinlemekle başlayan destek süreci, fonlanan bir çalışmanın süresi boyunca verilen proje yönetim hizmetleriyle devam eder.

Başvuru öncesi ve sırasında yaptıklarımız:

Olası fon mekanizmalarının ve kaynaklarının tespiti ve bilgi çoğaltılması

Araştırmacı ihtiyaçlarının analizi

Proje önerilerinin hazırlanmasına destek: Başvuru kurallarının açıklanması, destek belgelerinin toplanmasında yardım, başvuru formlarına geri bildirim, bütçe hazırlık desteği

Başvuruya destek kararı çıktıktan sonra fon sağlayıcı ile sözleşme müzakerelerinin yönetimi, idari hazırlıkların tamamlanması, sözleşme kontrolü, imzalanmasının sağlanması, fon sağlayıcı ile iletişim

Proje sözleşmesi başladıktan sonra yaptıklarımız:

Proje gelir ve harcamalarının takibi

Talep edilen finansal raporların hazırlanıp, fon sağlayıcı kuruluşlara sunulması

Proje kapanışlarında ve mutabakatlarında araştırmacıların talep edebilecekleri diğer desteklerin verilmesi

Bağlantı kişileri:

TÜBİTAK alanı: Nazlı Baskan Ispartalı ve Tansu Ceyla Erenler

Uluslarası programlar ve TÜBİTAK harici fonlar, uygulama ve finans desteği: Meltem İşanlar, Mukadder Ezel Yılmaz, Begüm Aktaş

Uluslarası programlar ve TÜBİTAK harici fonlar, ihtiyaç analizi ve başvuru hazırlık desteği: Emrah Göker, Oya Gül