İlk kez 2014’te uygulanmaya başlanan “Koç Üniversitesi Tohumlama Araştırma Fonu Programı” (KU-TAF), üniversitemizde temsil edilen bütün disiplinlerde (temel bilimler, tıp, hemşirelik, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, sosyal ve beşeri bilimler ve hukuk) yapılabilecek yenilikçi, erken aşama araştırma projelerini desteklemek için tasarlandı. KU-TAF programı birincil olarak yaratıcılığı, özgür ve sıradışı düşünmeyi, meraktan beslenen araştırma eğilimlerini desteklemeyi ve bilimsel gelişime ve yenilikçiliğe yardımcı olmayı hedefliyor.

Tohumlama araştırma programımız, bütün KU öğretim üyelerine ve doktora sonrası araştırmacılarına açık. En çok 2 yıllık, yılda en çok 25.000 TL bütçeli çalışmalar destekleniyor.

Koç Üniversitesi BAP Komisyonu tarafından yürütülen KU-TAF programının 2021 çağrısı, 22 Şubat 2021 tarihinde açıldı. Son başvuru tarihi 22 Nisan 2021. Başvuru için gerekli belgeleri ve destekli projeler için bilimsel rapor formatını bu sayfadan indirebilirsiniz.

Başvurularınızı, APGTTD’den Emrah Göker ve Oya Gül’e iletebilir, sorularınız olursa kendilerine danışabilirsiniz.