İlk kez 2014’te uygulanmaya başlanan “Koç Üniversitesi Tohumlama Araştırma Fonu Programı” (KU-TAF), üniversitemizde temsil edilen bütün disiplinlerde (temel bilimler, tıp, hemşirelik, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, sosyal ve beşeri bilimler ve hukuk) yapılabilecek yenilikçi, erken aşama araştırma projelerini desteklemek için tasarlandı. KU-TAF programı birincil olarak yaratıcılığı, özgür ve sıradışı düşünmeyi, meraktan beslenen araştırma eğilimlerini desteklemeyi ve bilimsel gelişime ve yenilikçiliğe yardımcı olmayı hedefliyor.

Tohumlama araştırma programımız, bütün KU öğretim üyelerine ve doktora sonrası araştırmacılarına açık. En çok 2 yıllık, yılda en çok 25.000 TL bütçeli çalışmalar destekleniyor.

Çağrı kuralları da dahil olmak üzere, 19 başvurunun desteklendiği KU-TAF 2020 çağrısıyla ilgili belgeleri aşağıda indirebilirsiniz.