Teknoloji Transferi

Teknoloji transferi, özellikle fikri mülkiyete dayalı bilginin, kurum dışına aktarılarak kamunun faydasına sunulmasıdır. Günümüzde, bilgiye sahip olan kişinin, o bilgiye sahip olmayan kurum veya kişilere bilgisini doğru bir şekilde aktarabilmesine yardımcı olan kuruluşlar teknoloji transferi ofisleridir. Teknoloji transferi, iki kurum arasında, gizlilik içinde yapılan bilgi paylaşımı olarak görünse de, bu süreç önemli ölçüde kamuya katkı sağlamaktadır.

Koç Üniversitesi’nde Teknoloji Transferi

Koç Üniversitesi Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD) Teknoloji Transfer Birimi, Koç Üniversitesi bünyesinde ortaya çıkan teknolojilerin toplumun kullanımına aktarılması süreçlerine destek olmayı amaçlamaktadır. APGTTD, teknolojilerin ticari potansiyellerinin değerlendirilmesi, uygun olan durumlarda tescil mekanizmaları ile korunması ve transfer süreçlerinin takip edilmesi ve yürütülmesinden sorumludur. Bu sorumluluk kapsamında APGTTD, buluşçular ile birebir temas kurarak ortaya çıkması muhtemel buluşların bildirilmesine yardımcı olmakta, patent ön araştırmalarının yapılması, patent başvuru öncesi tarifnamelerin hazırlanması ve tüm tescil süreçlerini yürütmekte ve Koç Üniversitesi bünyesinde ortaya çıkarılan teknolojilerin fikri mülkiyet hakları çerçevesinde en kapsamlı şekilde korunmasını sağlamaktadır. Aynı paralelde stratejik ortağımız olan Inventram ile potansiyel pazarların belirlenmesi, lisans anlaşmalarının oluşturulması, müzakere süreçlerinin yürütülmesi ve uygulanmasından sorumludur.

Hedeflerimiz

  • Teknoloji transferi ile toplumun gelişimine katkıda bulunulması
  • Koç Üniversitesi bünyesinde ortaya çıkan teknolojilerin ekonomiye kazandırılması
  • Teknoloji Transferi aracılığıyla Koç Üniversitesine kaynak sağlanması

Fikirden Pazara

Koç Üniversitesi’nde teknoloji transferine, APGTTD birimi, fikir aşamasından başlayıp ürün geliştirmeye kadar devam eden tüm süreçlerde kolaylaştırıcı bir yaklaşım ile destek vermektedir. Koç Üniversitesi Laboratuvarlarından çıkan bilgi, henüz proje aşamasındayken takibe alınmakta ve ticari bir çıktıya dönüşmesi için mekanizmalar oluşturulmaktadır. Üniversite yönetiminin de desteği ile özendirici mekanizmalar ve kolaylaştırıcı politikaların benimsenmesi sağlanmaktadır. Araştırmacılarla bire-bir etkileşim ve iletişim sayesinde güven ortamı oluşturularak süreçlerin takip edilmesi APGTTD’nin genel yaklaşımı olarak benimsenmiştir. Araştırma aşamasında değerlendirilmesi yapılan teknoloji, sonrasında en uygun Fikri Mülkiyet mekanizması ile koruma altına alınmaktadır. Bu adım, buluş bildiriminin alınması ile başlamakta ve hem patentlenebilme kriterleri hem de ticari potansiyeli açısından buluşun değerlendirilmesiyle devam etmektedir. Sonrasındaki patent yazım ve takip süreçleri akademisyenlerin de dahil olduğu şeffaf bir yönetim süreci ile takip edilmektedir. Bu aşamada, stratejik ortağımız Inventram ile işbirliği içerisinde teknolojinin ticari potansiyeli değerlendirilmektedir. Teknolojinin ticarileştirilmesi için en uygun mekanizmaya karar verilmekte ve bu doğrultuda hareket edilmektedir. Bu karar verilirken, buluşçunun motivasyonu, teknoloji hazırlık seviyesi (TRL), pazarın durumu, patentin koruma kapsamı gibi konular göz önünde bulundurulmaktadır. Ticarileşme yolunda gerekli olan sözleşme yönetimi ve takibi de yine APGTTD birimi tarafından yönetilmektedir.