İnventram

İnventram, Koç Üniversitesi ve Koç Holding ortaklığında kurulan bir erken aşama teknoloji yatırım şirketidir. Fikri Mülkiyet Hakları yönetimi, yatırımı ve ticareti konusunda faaliyet göstermektedir. Koç Üniversitesi teknoloji transferi konularında Inventram ile çalışmayı tercih etmektedir.