"INVENTRAM Entelektüel Mülkiyet Hakları Semineri" yapıldı

İnventram Patent Danışmanı Rıfat Yenidünya, bizlere bu tarihte fikri haklar ve patent süreçleri konusunda bir seminer verdi.

Rıfat Yenidünya 'nın sunumunu aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Dosyalar