Tohumlama Araştırma Fonu

İlk kez 2014’te uygulanmaya başlanan “Koç Üniversitesi Tohumlama Araştırma Fonu Programı” (KU-TAF), üniversitemizde temsil edilen bütün disiplinlerde (temel bilimler, tıp, hemşirelik, mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, sosyal ve beşeri bilimler ve hukuk) yapılabilecek yenilikçi, erken aşama araştırma projelerini desteklemek için tasarlandı. KU-TAF programı birincil olarak yaratıcılığı, özgür ve sıradışı düşünmeyi, meraktan beslenen araştırma eğilimlerini desteklemeyi ve bilimsel gelişime ve yenilikçiliğe yardımcı olmayı hedefliyor. 

Tohumlama araştırma programımız, bütün KU öğretim üyelerine açık. En çok 1 yıllık, yılda en çok 75.000 TL bütçeli çalışmalar destekleniyor. 

Başvurunuzla ilgili geri bildirim ve kontrol ihtiyaçlarınızı ve sorularınızı da srf@ku.edu.tr adresine iletebilirsiniz. https://sro.ku.edu.tr/bap/ku-taf-2022/