Üniversite-Sanayi Araştırma İşbirlikleri Konusunda Yaklaşımımız

Araştırma, Proje Geliştirme ve Teknoloji Transferi Direktörlüğü (APGTTD) Koç Üniversitesi ile sanayi kuruluşları arasında bir köprü görevi üstlenir. Çalışanları, etkin ve sürdürülebilir işbirlikleri geliştirilmesi amacıyla aşağıdaki süreç adımlarını izler.

Bu süreçlerde APGTTD, firmaları Ar-Ge teşvik ve hibeleri konusunda bilgilendirir, uygun çağrılara yönlendirir ve Ar-Ge ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun akademisyen ile eşleştirilmelerini sağlar.